menuordersearch
mardavijpub.ir

نتایج جایزه ادبی مرداویج ,

۱۳۹۹/۳/۴ یکشنبه
(0)
(0)
نتایج جایزه ادبی مرداویج
نتایج جایزه ادبی مرداویج

به گزارش روابط عمومی، دبیر علمی نخستین جایزه ادبی مرداویج اظهار کرد: جمعاً 223 اثر به دبیرخانه جایزه مرداویج ارسال شد که به تفکیک شامل، 30 اثر در بخش داستان کوتاه، 34 اثر در بخش داستانک و ۱۵9 اثر در بخش شعر با موضوع آزاد بود که از این تعداد پذیرای 27 داستان کوتاه، 27 داستانک و 147 شعر بوده¬ایم و تعداد 22 اثر مردود گردید. و از این حیث می¬توان گفت توانسته ایم آرشیو کوچکی از آثار نفیس ایرانی را از سراسر کشور گردآوری کنیم.